Team

Founders

Prakash Gole

Ecologist, Ornithologist & Author

Founding Trustees

Dr. Swati Gole, former Professor at S.P.College, Pune.
Dr. F. F. Wadia, Head of Nephrology, KEM Hospital Mrs. Wadia Dr. S. V. Bhave, Former Head of IndSearch, Pune
Late Mr. L.G. Rajwade, Former Chief Secretary, Govt. of Maharashtra Late Mr. Keskar, Director Town Planning, Govt. of Maharashtra Late Mr. J. S. Tilak, Chairman, Legislative Council of Maharashtra

Trustees

Vice Admiral M. P. Awati

Ex Chairman at Ecological Society

PVSM VRC (Retd.)

Dr. Swati Gole

Chairman, Faculty

M.A. Geography, Ph.D

Mr. V. B. Savarkar

Faculty

Ex Director- Wildlife Institute of India, Active member, National Board for wildlife and others, Chairman of Task Force, MoEFCC, Government of India

Ambareesh Thakkar

Entrepreneur

Ajay Phatak

Core team, Faculty

Vice President- Symphony Teleca

Dr. Gurudas Nulkar

Core team, Faculty

Associate Professor – Strategy. MBA Program, Symbiosis Centre for Management & HRD, Pune

Manasi Karandikar

Core team, Faculty

Founder & Managing partner at “Oikos for Ecological Services”

Ketaki Ghate

Core team, Faculty

Founder & Managing partner at “Oikos for Ecological Services”

Core Team

Suhas Sapatnekar

Secretary & Administrator, Faculty

Yogesh Pathak

Volunteer

Advisors

Prof. S. D. Mahajan, Ex. Head of Department of Botany & Biology. Dr. Subhash Bhave, Professor of Marketing, IndSearch Shri Girish Abhyankar, Entrepreneur, Energy expert, Author of books on energy and technology.
Shri Girish Sohani, President, BAIF Dr. H.M. Desarda Dr. Aparna Watwe

Course Faculty

Prof. S. D. Mahajan Dr. Aparna Watve Girish Abhyankar
Neema Pathak Prof. Sanjeev Nalawade Amaogh Paralikar
Girish Sohani Dr. Priyadarshini Karve Dr Pramod Moghe.

Active Volunteers

Amogh Paralikar Aditi Deodhar Anuradha Kodilakar
Madhavi Phatak Sonali Phadke Veena Bagade
Niranjan Upasani Amar Oke Monali Shah
Revati Gindi Manjusha Oak Priti Mastkar
Bharati Kelkar Manish Ghorpade Shrikant Acharya
Vrushali Dhumale Pinakin Karve Rajiv Page
Trupti Satpute Juilie Thakur Rajiv Pandit
Prateek Purohit Kalpana Gupte Dipannita Das
Shailaja Deshpande Lata Hiremath Abhay Jail
Kirti Amrutkar Suneeta Khare Hemant Mahadevkar

Well Wishers & Supporters

Aksharchhaya- Shri Ninad Mate Vilas Kane GFW
Auditor- Naniwadekar & Co. Santosh Shintre Abhay Jail
BAIF Shekahar Nannajkar Tejas Gole
MKCL, MKF Anuj Khare (Nature Walk) Rajas Gole
Gram-Parivartan Bhau Katdare ( Sahyyadri Nisarg Mitra) Milind Phadke
Parisar Irrigation Department (Maharashtra State) Monica Chaudhari
Pani Panchayat Forest Department (Pune Division) Gram-Parivartan
GOMUKH Dr. Sharachchandra Lele JIVIDHA
Praj Foundation UPS Ecologic
Mr Sanjay Thakur EarthWatch BookGanga
Adv P.P.Paralikar WRI Artha-Kranti
Mrs Sheelatai Paralikar