Books by the Ecological Society

अर्थ विचार – अर्थ व्यवहार सर्वांसाठी, २००६
निर्झर गान – A Guidebook for Stream Restoration, २००८
वास्तव २०१३
Environmental Water Management / पर्यायी जलनीती, 2005
Nature Conservation and Economic Realities, 2007
The Restoration of Nature, 2007
Understanding Reality, 2012

Books by Prakash Gole

 • जगाचा इतिहास तीन खंड, १९६४
 • पानशेत प्रलय, १९६७
 • द्विगजण अवघे वृक्षी, १९७२
 • एका तळ्यात होती, १९७३
 • चक्रवाक देशी, १९७८6
 • आनंदगान , १९७८
 • निसर्गयात्रा, १९८१
 • रानवा, १९८८
 • सारस क्रौंच – एक मागोवा, १९९२
 • सायबेरियातील शोध, १९९४
 • जलपक्षी, १९९४
 • निसर्ग आणि माणूस, १९९६
 • कथा कोकण किनाऱ्याची, १९९८
 • मेरु पर्वताच्या पल्याड, १९९९
 • निसर्गाच्या आशा वाटा, २००१
 • Deluge in Poona 1967
 • Cranes of Cloud Kingdom 1989
 • A field guide to cranes in India 1993
 • Environment and Ornithology in India 1996
 • Nature Conservation and Sustainable Development 2001
 • Ode to Nature in California 2009
top